Abstracts


ABSTRACTS

HÅNDTERING AV ABSTRACTS


Vi bruker et nettbasert verktøy som reduserer arbeidet til den vitenskapelige komiteen betydelig. De malene og formularene som legges inn danner grunnlaget for det innsendte abstractet. All kommunikasjon mellom deltakere og komitè skjer elektronisk i systemet. Reviderte og godkjente abstracts kan presenteres i word eller pdf-format eller lastes ned til konferansens hjemmeside.


VI HJELPER MED


  • Utarbeidelse av egen side for elektronisk innlevering av abstracts – tilpasset det enkelte arrangement 
  • Automatisk bekreftelse på mottatt abstract 
  • Nettbasert evaluering 
  • Utsendelse av informasjon – godkjent/refusert, tid, sted, med mer 
  • Samarbeid med arrangør om programmet 
  • Produksjon av abstractsbok – elektronisk eller som trykkegrunnlag i pdf format.


Feedback fra kunder


"Vi arrangerte en konferanse med ca. 150 deltakere fra hele verden og er veldig fornøyde med valget av Xtenso AS som arrangementspartner.

Xtenso ga oss mange nyttige innspill i planleggingsfasen, var generelt veldig fleksible og sto virkelig på for at arrangementet skulle bli vellykket. Vi sparte dessuten kostnader ved at de var flinke til å følge opp mot hotell og andre underleverandører underveis. Deres innsats bidro til et både faglig og økonomisk vellykket arrangement."

 

Stein Ingebrigtsen – Statnett SF"Vi har ved flere anledninger brukt Xtenso (tidligere Tromsø Event AS) som kursarrangør/koordinator ved våre større kurs og konferanser. Vi er veldig fornøyd med den nærheten vi har hatt i kommunikasjon rundt planleggingen, og at responstiden ved henvendelser har vært kort. Når man arrangerer kurs og konferanser med deltakelse fra hele Norge og mange andre land i tillegg, er det viktig å ha god oversikt over økonomiske og andre forhold. Vi setter stor pris på jobben Xtenso har gjort for oss!"


Irene Lund - Senterleder, Nevromuskulært kompetansesenter, UNN


Copyright © All Rights Reserved