Deltakeren


DELTAKEREN

VI TAR VARE PÅ DELTAKEREN


Vi sørger for at alle påmeldinger blir håndtert på en effektiv, hyggelig og profesjonell måte. Vi har over lang tid bygget opp systemer og rutiner for at påmeldingsprosessen skal oppleves best mulig for den enkelte deltaker. Ved å benytte QR-koder for innskanning til de ulike arrangement vil dette bli oppfattet som profesjonelt hos deltakeren. Dette hjelper også oss som teknisk arrangør å sikre at rett person ankommer arrangementet og hvem som eventuelt mangler før eventstart. 
Vi benytter Axaco - et elektronisk registreringssystem for konferanser og kongresser.

Ønsker du en mer miljøvennlig og reduksjon av papirhåndtering til din konferanse så tilbys egen app for iPhones/Android. Her kan deltaker få sitt adgangsbevis, program, kalender for konferansen, deltakerlister, abstracts, meldinger, presentasjoner mm.VI HJELPER MED


Sosiale arrangementer


  • Gi råd, planlegge, og sette sosiale arrangementer i bestilling
  • Allergilister til de forskjellig arrangement i prosjektet
  • Foreslå og bestille kulturelle innslag, toastmaster, musikk og annen underholdning 
  • Bestille transport til og fra sosiale arrangementer
  • Delta på gjennomføringen av arrangementene
  • Forslag til eget ledsagerprogram
  • QR-koder på adgangsbevis, scannes inn via app på telefon.


Bevertning


• Innhente tilbud og forhandle med leverandører
• Bestille og koordinere lunsj, middag og annen servering i henhold til program

Feedback fra kunder


"Vi arrangerte en konferanse med ca. 150 deltakere fra hele verden og er veldig fornøyde med valget av Xtenso AS som arrangementspartner.

Xtenso ga oss mange nyttige innspill i planleggingsfasen, var generelt veldig fleksible og sto virkelig på for at arrangementet skulle bli vellykket. Vi sparte dessuten kostnader ved at de var flinke til å følge opp mot hotell og andre underleverandører underveis. Deres innsats bidro til et både faglig og økonomisk vellykket arrangement."

 

Stein Ingebrigtsen – Statnett SF"Vi har ved flere anledninger brukt Xtenso (tidligere Tromsø Event AS) som kursarrangør/koordinator ved våre større kurs og konferanser. Vi er veldig fornøyd med den nærheten vi har hatt i kommunikasjon rundt planleggingen, og at responstiden ved henvendelser har vært kort. Når man arrangerer kurs og konferanser med deltakelse fra hele Norge og mange andre land i tillegg, er det viktig å ha god oversikt over økonomiske og andre forhold. Vi setter stor pris på jobben Xtenso har gjort for oss!"


Irene Lund - Senterleder, Nevromuskulært kompetansesenter, UNN


Copyright © All Rights Reserved