Evaluering


EVALUERING

OPPSUMMERING ETTER ENDT ARRANGEMENT


Vi anbefaler alltid en oppsummering etter at er gjennomført. Det er lurt å se på om de målsettingene som ble satt ved prosjektstart ble gjennomført. Dere har helt sikkert gjort noen erfaringer på hva som gikk bra, og dermed ønsker å videreføre til neste arrangement. Andre ting ønsker dere kanskje å løse på en annen måte. Å tilknytte seg oss som en fast partner, vil gjøre arbeidet enklere ved fremtidige arrangement, da vi sitter på erfaringen og kan ta dette med inn i planleggingen av deres neste arrangement. Ofte byttes arrangementskomiteer ut, da kan vi være den trygge, gode partneren som har verdifull innsikt i det forrige prosjektet. Feedback fra kunder


"Vi arrangerte en konferanse med ca. 150 deltakere fra hele verden og er veldig fornøyde med valget av Xtenso AS som arrangementspartner.

Xtenso ga oss mange nyttige innspill i planleggingsfasen, var generelt veldig fleksible og sto virkelig på for at arrangementet skulle bli vellykket. Vi sparte dessuten kostnader ved at de var flinke til å følge opp mot hotell og andre underleverandører underveis. Deres innsats bidro til et både faglig og økonomisk vellykket arrangement."

 

Stein Ingebrigtsen – Statnett SF"Vi har ved flere anledninger brukt Xtenso (tidligere Tromsø Event AS) som kursarrangør/koordinator ved våre større kurs og konferanser. Vi er veldig fornøyd med den nærheten vi har hatt i kommunikasjon rundt planleggingen, og at responstiden ved henvendelser har vært kort. Når man arrangerer kurs og konferanser med deltakelse fra hele Norge og mange andre land i tillegg, er det viktig å ha god oversikt over økonomiske og andre forhold. Vi setter stor pris på jobben Xtenso har gjort for oss!"


Irene Lund - Senterleder, Nevromuskulært kompetansesenter, UNN


Copyright © All Rights Reserved