Sosiale arrangement


SOSIALE ARRANGEMENT

SOSIALE ARRANGEMENT


Den sosiale delen av programmet er viktig for deltakerne slik at de får anledning til å knytte både faglige og sosiale kontakter. 

Vi  kan ta det fulle og hele ansvaret for alle sosiale aktiviteter. Vi vil da ut fra egne erfaringer fra tidligere arrangementer kunne komme med forslag  allerede i planleggingsfasen. Vi tar også på oss å inspisere aktuelle steder.

Vi legger også gjerne opp et spennende ledsagerprogram i tillegg.


VI HJELPER MED


Sosiale arrangementer


  • Gi råd, planlegge, og sette sosiale arrangementer i bestilling
  • Foreslå, og bestille kulturelle innslag, toastmaster, musikk og annen underholdning 
  • Bestille transport til og fra sosiale arrangementer
  • Delta på gjennomføringen av arrangementene
  • Forslag til eget ledsagerprogram


Bespisning


• Innhente tilbud og forhandle med leverandører
• Bestille og koordinere lunsj, middag og annen servering i henhold til program

Feedback fra kunder


"Vi arrangerte en konferanse med ca. 150 deltakere fra hele verden og er veldig fornøyde med valget av Xtenso AS som arrangementspartner.

Xtenso ga oss mange nyttige innspill i planleggingsfasen, var generelt veldig fleksible og sto virkelig på for at arrangementet skulle bli vellykket. Vi sparte dessuten kostnader ved at de var flinke til å følge opp mot hotell og andre underleverandører underveis. Deres innsats bidro til et både faglig og økonomisk vellykket arrangement."

 

Stein Ingebrigtsen – Statnett SF"Vi har ved flere anledninger brukt Xtenso (tidligere Tromsø Event AS) som kursarrangør/koordinator ved våre større kurs og konferanser. Vi er veldig fornøyd med den nærheten vi har hatt i kommunikasjon rundt planleggingen, og at responstiden ved henvendelser har vært kort. Når man arrangerer kurs og konferanser med deltakelse fra hele Norge og mange andre land i tillegg, er det viktig å ha god oversikt over økonomiske og andre forhold. Vi setter stor pris på jobben Xtenso har gjort for oss!"


Irene Lund - Senterleder, Nevromuskulært kompetansesenter, UNN


Copyright © All Rights Reserved