Sponsor - Utstiller


SPONSOR - UTSTILLER

HÅNDTERING AV SPONSORER OG UTSTILLERE


Sponsorer og utstillere er ofte viktige støttespillere for et arrangement, og vi har i løpet av årene arrangert en rekke ulike utstillinger innenfor flere fagfelt.VI HJELPER MED


  • Utarbeide, produsere og sende ut utstilleroversikt 
  • Utsendelse av invitasjoner til potensielle aktører etter mottatt kontaktliste fra oppdragsgiver
  • Kontakte og forhandle med hvert enkelt selskap på vegne av oppdragsgiver
  • Fakturering av det enkelte selskap
  • Sørge for å få inn materiale til annonser o.l.
  • Teknisk gjennomføring av utstillingFeedback fra kunder


"Vi arrangerte en konferanse med ca. 150 deltakere fra hele verden og er veldig fornøyde med valget av Xtenso AS som arrangementspartner.

Xtenso ga oss mange nyttige innspill i planleggingsfasen, var generelt veldig fleksible og sto virkelig på for at arrangementet skulle bli vellykket. Vi sparte dessuten kostnader ved at de var flinke til å følge opp mot hotell og andre underleverandører underveis. Deres innsats bidro til et både faglig og økonomisk vellykket arrangement."

 

Stein Ingebrigtsen – Statnett SF"Vi har ved flere anledninger brukt Xtenso (tidligere Tromsø Event AS) som kursarrangør/koordinator ved våre større kurs og konferanser. Vi er veldig fornøyd med den nærheten vi har hatt i kommunikasjon rundt planleggingen, og at responstiden ved henvendelser har vært kort. Når man arrangerer kurs og konferanser med deltakelse fra hele Norge og mange andre land i tillegg, er det viktig å ha god oversikt over økonomiske og andre forhold. Vi setter stor pris på jobben Xtenso har gjort for oss!"


Irene Lund - Senterleder, Nevromuskulært kompetansesenter, UNN


Copyright © All Rights Reserved