Referanser

Feedback fra utvalgte kunder og samarbeidspartnere


"Vi arrangerte en konferanse med ca. 150 deltakere fra hele verden og er veldig fornøyde med valget av Xtenso AS som arrangementspartner.

Xtenso ga oss mange nyttige innspill i planleggingsfasen, var generelt veldig fleksible og sto virkelig på for at arrangementet skulle bli vellykket. Vi sparte dessuten kostnader ved at de var flinke til å følge opp mot hotell og andre underleverandører underveis. Deres innsats bidro til et både faglig og økonomisk vellykket arrangement."

 

Stein Ingebrigtsen – Statnett SF
"Vi har ved flere anledninger brukt Xtenso (tidligere Tromsø Event AS) som kursarrangør/koordinator ved våre større kurs og konferanser. Vi er veldig fornøyd med den nærheten vi har hatt i kommunikasjon rundt planleggingen, og at responstiden ved henvendelser har vært kort. Når man arrangerer kurs og konferanser med deltakelse fra hele Norge og mange andre land i tillegg, er det viktig å ha god oversikt over økonomiske og andre forhold. Vi setter stor pris på jobben Xtenso har gjort for oss!"


Irene Lund - Senterleder, Nevromuskulært kompetansesenter, UNN


"Clarion Hotel The Edge var vært venue på flere arrangementer i regi av Xtenso.

 

Oppfatter Xtenso som svært engasjerte, profesjonelle og erfarne som gjerne bidrar med konstruktive løsningsforslag underveis. Med fokus både på det store bildet og alle små detaljer, er Xtenso en viktig part for å lykkes med arrangementer. 

 

Anser det også som er klar styrke at de har lokalkunnskap om Tromsø som destinasjon."

 

Vidar Torheim Isaksen

Meeting and Event Coordinator, Clarion Hotel The EdgeNoen av våre tidligere og nåværende kunder: