Økonomi


ØKONOMI

ØKONOMI I PROSJEKTET


Å ha god økonomistyring er grunnleggende viktig i ethvert prosjekt som settes i gang. Vi har god kompetanse og benytter oss av offentlig godkjent regnskapsfører. 

Vi bruker også effektive styringssystem som til enhver tid vil gi god oversikt i økonomien.

VI HJELPER MED


  • Utarbeidelse av kostnadsbudsjett for arrangementet
  • Utstede faktura til kursdeltagere alternativt belaste kredittkort (dibs) direkte ved påmelding
  • Purringer
  • Betaling av leverandørfakturaer
  • Avstemming og oversikt over inn- og utbetalinger
  • Avsluttende rapport med nøkkeltall