Evaluering


EVALUERING

OPPSUMMERING ETTER ENDT ARRANGEMENT


Vi anbefaler alltid en oppsummering etter at er gjennomført. Det er lurt å se på om de målsettingene som ble satt ved prosjektstart ble gjennomført. Dere har helt sikkert gjort noen erfaringer på hva som gikk bra, og dermed ønsker å videreføre til neste arrangement. Andre ting ønsker dere kanskje å løse på en annen måte. Å tilknytte seg oss som en fast partner, vil gjøre arbeidet enklere ved fremtidige arrangement, da vi sitter på erfaringen og kan ta dette med inn i planleggingen av deres neste arrangement. Ofte byttes arrangementskomiteer ut, da kan vi være den trygge, gode partneren som har verdifull innsikt i det forrige prosjektet.