Strategi og planlegging

Ha fokus på ditt mål

IDÈFASEN OG PLANLEGGING

IDÉFASEN OG PLANLEGGING Konferansearrangør


Planlegging og klare målsettinger for konferansen er avgjørende for å komme i mål med et bra resultat. Det er i denne fasen flere ser nytten av å knytte til seg den spesialkompetansen som finnes hos Xtenso Event AS.


Etter et planleggingsmøte eller samtale setter vi i gang med å innhente tilbud fra hoteller og aktivitetsleverandører, samt presenterer dette for dere. Vi går videre og kontrakterer den eller de valgte aktører. Innholdet for konferansen skapes i sammen med dere og hovedrammene for arrangementet begynner å ta form.

Eventbyrå Oslo Eventbyrå Tromsø Arrangere konferanse Konferansearrangør konferansetjenester Konferansearrangør OsloSTRATEGI OG PLANLEGGING


  • Kartlegge reelt og faktisk arrangementsbehov
  • Innhenting av tilbud, forhandlinger, inngåelse og oppfølging av avtaler med underleverandører

  • Vurdering og anbefaling av lokaler og underleverandører
  • Rådgivning og veiledning til arrangementskomiteen
  • Bistand med milepælsplan / fremdriftsplan
  • Deltakelse på planleggingsmøter, arbeidsmøter, kreativt forum og lignende
  • Planlegging og gjennomføring sosialt program