Abstracts


ABSTRACTS

HÅNDTERING AV ABSTRACTS


Vi bruker et nettbasert verktøy som reduserer arbeidet til den vitenskapelige komiteen betydelig. De malene og formularene som legges inn danner grunnlaget for det innsendte abstractet. All kommunikasjon mellom deltakere og komitè skjer elektronisk i systemet. Reviderte og godkjente abstracts kan presenteres i word eller pdf-format eller lastes ned til konferansens hjemmeside.


VI HJELPER MED


  • Utarbeidelse av egen side for elektronisk innlevering av abstracts – tilpasset det enkelte arrangement 
  • Automatisk bekreftelse på mottatt abstract 
  • Nettbasert evaluering 
  • Utsendelse av informasjon – godkjent/refusert, tid, sted, med mer 
  • Samarbeid med arrangør om programmet 
  • Produksjon av abstractsbok – elektronisk eller som trykkegrunnlag i pdf format.