Profilering


PROFILERING

PROFILERING: DESIGN OG TRYKKSAKER


Når rammene begynner å ta form, er på tide å fortelle verden om arrangementet. Vi lager gjerne announsements og konferanseweb for dere, slik at deltakere får én plass å forholde seg til når det gjelder konferansen. 
Profilering


 • Forhandle med designere og trykkerier, inngå avtaler og følge opp 
 • Eksempler på design og trykkbehov: 

    - First-, second- og final announcement

    - flyers

    - plakater 

    - roll-ups
    - bannere

    - program

    - brosjyrer

    - give-aways 

    - abstractbok

 • Distribuere trykket materiell
 • Utvikle webside for konferansen med mulighet for påmelding
 • Utstilling og sponsorship
 • Sende ut invitasjoner
 • Lage elektronisk utstillerkart over utstillerområdet for publisering på web 
 • Utarbeide forslag til utstillings- og sponsorpakker
 • Forhandle med potensielle sponsorer og utstillere og inngå kontrakt
 • Registrere utstillerrepresentanter
 • Tildele plass på utstillerområdet
 • Fakturere i henhold til utstillers bestilling
 • Bestille og levere utstillervegger og annet ønsket utstyr
 • Innhente materiale til annonser
 • Lage informasjonshefte om utstillere til deltakerne
 • Profilere logo til sponsorer og utstillere på konferansens web
 • Bestille og levere give-aways med eller uten logo / trykk
 • Eksempler på profileringsprodukter: Konferansemapper, konferansenett, ryggsekker, penner, T-skjorter, USB-penner