Sosiale arrangement


SOSIALE ARRANGEMENT

SOSIALE ARRANGEMENT


Den sosiale delen av programmet er viktig for deltakerne slik at de får anledning til å knytte både faglige og sosiale kontakter. 

Vi  kan ta det fulle og hele ansvaret for alle sosiale aktiviteter. Vi vil da ut fra egne erfaringer fra tidligere arrangementer kunne komme med forslag  allerede i planleggingsfasen. Vi tar også på oss å inspisere aktuelle steder.

Vi legger også gjerne opp et spennende ledsagerprogram i tillegg.


VI HJELPER MED


Sosiale arrangementer


  • Gi råd, planlegge, og sette sosiale arrangementer i bestilling
  • Foreslå, og bestille kulturelle innslag, toastmaster, musikk og annen underholdning 
  • Bestille transport til og fra sosiale arrangementer
  • Delta på gjennomføringen av arrangementene
  • Forslag til eget ledsagerprogramBespisning


• Innhente tilbud og forhandle med leverandører
• Bestille og koordinere lunsj, middag og annen servering i henhold til program