Økonomi


ØKONOMI

ØKONOMI I PROSJEKTET


Å ha god økonomistyring er grunnleggende viktig i ethvert prosjekt som settes i gang. Vi har god kompetanse og benytter oss av offentlig godkjent regnskapsfører. 

Vi bruker også effektive styringssystem som til enhver tid vil gi god oversikt i økonomien.

VI HJELPER MED


  • Utarbeidelse av kostnadsbudsjett for arrangementet
  • Utstede faktura til kursdeltagere alternativt belaste kredittkort (dibs) direkte ved påmelding
  • Purringer
  • Betaling av leverandørfakturaer
  • Avstemming og oversikt over inn- og utbetalinger
  • Avsluttende rapport med nøkkeltall

Feedback fra kunder


"Vi arrangerte en konferanse med ca. 150 deltakere fra hele verden og er veldig fornøyde med valget av Xtenso AS som arrangementspartner.

Xtenso ga oss mange nyttige innspill i planleggingsfasen, var generelt veldig fleksible og sto virkelig på for at arrangementet skulle bli vellykket. Vi sparte dessuten kostnader ved at de var flinke til å følge opp mot hotell og andre underleverandører underveis. Deres innsats bidro til et både faglig og økonomisk vellykket arrangement."

 

Stein Ingebrigtsen – Statnett SF"Vi har ved flere anledninger brukt Xtenso (tidligere Tromsø Event AS) som kursarrangør/koordinator ved våre større kurs og konferanser. Vi er veldig fornøyd med den nærheten vi har hatt i kommunikasjon rundt planleggingen, og at responstiden ved henvendelser har vært kort. Når man arrangerer kurs og konferanser med deltakelse fra hele Norge og mange andre land i tillegg, er det viktig å ha god oversikt over økonomiske og andre forhold. Vi setter stor pris på jobben Xtenso har gjort for oss!"


Irene Lund - Senterleder, Nevromuskulært kompetansesenter, UNN


Copyright © All Rights Reserved