Strategi og planlegging

Ha fokus på ditt mål

IDÈFASEN OG PLANLEGGING

IDÉFASEN OG PLANLEGGING


Planlegging og klare målsettinger for konferansen er avgjørende for å komme i mål med et bra resultat. Det er i denne fasen flere ser nytten av å knytte til seg den spesialkompetansen som finnes hos Xtenso Event AS.


Etter et planleggingsmøte eller samtale setter vi i gang med å innhente tilbud fra hoteller og aktivitetsleverandører, samt presenterer dette for dere. Vi går videre og kontrakterer den eller de valgte aktører. Innholdet for konferansen skapes i sammen med dere og hovedrammene for arrangementet begynner å ta form.STRATEGI OG PLANLEGGING


  • Kartlegge reelt og faktisk arrangementsbehov
  • Innhenting av tilbud, forhandlinger, inngåelse og oppfølging av avtaler med underleverandører

  • Vurdering og anbefaling av lokaler og underleverandører
  • Rådgivning og veiledning til arrangementskomiteen
  • Bistand med milepælsplan / fremdriftsplan
  • Deltakelse på planleggingsmøter, arbeidsmøter, kreativt forum og lignende
  • Planlegging og gjennomføring sosialt programFeedback fra kunder


"Vi arrangerte en konferanse med ca. 150 deltakere fra hele verden og er veldig fornøyde med valget av Xtenso AS som arrangementspartner.

Xtenso ga oss mange nyttige innspill i planleggingsfasen, var generelt veldig fleksible og sto virkelig på for at arrangementet skulle bli vellykket. Vi sparte dessuten kostnader ved at de var flinke til å følge opp mot hotell og andre underleverandører underveis. Deres innsats bidro til et både faglig og økonomisk vellykket arrangement."

 

Stein Ingebrigtsen – Statnett SF"Vi har ved flere anledninger brukt Xtenso (tidligere Tromsø Event AS) som kursarrangør/koordinator ved våre større kurs og konferanser. Vi er veldig fornøyd med den nærheten vi har hatt i kommunikasjon rundt planleggingen, og at responstiden ved henvendelser har vært kort. Når man arrangerer kurs og konferanser med deltakelse fra hele Norge og mange andre land i tillegg, er det viktig å ha god oversikt over økonomiske og andre forhold. Vi setter stor pris på jobben Xtenso har gjort for oss!"


Irene Lund - Senterleder, Nevromuskulært kompetansesenter, UNN


Copyright © All Rights Reserved