Våre tjenester

Din arrangementspartner

Profesjonell Konferanse Arrangør

XTENSO EVENT > TJENESTER

VÅR EKSPERTISE


Å gjennomføre en konferanse eller en messe er ikke noen liten oppgave å påta seg. Det er tidkrevende og kan fort gå på bekostning av primæroppgavene man har. Dersom vi bistår dere, vil dere kunne fokusere på de overliggende rammene for konferansen og det faglige – vi ordner alt det praktiske.


Vi hjelper deg gjennom idéfasen og planlegging, forarbeid, deltakeren, økonomi, sosiale arrangement, abstractshåndtering, hotellbookinger, sponsor og utstillere - og til slutt - evaluering!


Vi har mange års erfaring med vellykkede konferanser både når det gjelder gjennomføring og økonomi. Dette får vi til for vi er grundig i planleggingen.


IDÈFASEN OG PLANLEGGING


Beslutningen om å holde en konferanse tas. Man har gjerne mange idéer, ønsker og forventninger på hvordan arrangementet kan bli. Man gleder seg til å komme i gang og er full av entusiasme. Les mer om prosjektledelse og rådgivning.
DELTAKEREN I FOKUS


Påmeldingsskjemaet publiseres og vi tar hånd om det praktiske slik at dere kan konsentrere dere fullt og helt om det faglige programmet samt de daglige arbeidsoppgaver man har.


Close up of hand with laptop and media icons


ABSTRACTS


Spesielt innenfor vitenskapelige kongresser og konferanser er det ofte behov for å kunne håndtere abstracts.  Det faglige programmet pådannes ofte av innsendte abstracts fra fagmiljøet. Vi tar også hånd om dette.

business woman at the reception of a hotel checking in


HOTELL


Xtenso tar hånd om hotellbooking i forbindelse med konferanser og arrangement.

I forbindelse med den elektroniske påmeldingen, kan reservasjon av hotellrom være en del av prosessen.

Your Feedback Matters placard with bokeh background


EVALUERING


Xtenso tar hånd om hotellbooking i forbindelse med konferanser og arrangement.

I forbindelse med den elektroniske påmeldingen, kan reservasjon av hotellrom være en del av prosessen.


FORARBEID


Når rammene begynner å bli klare, er det på tide å få fortalt verden om konferansen. Vi lager gjerne announsements og  konferanseweb for dere, slik at deltakere får én plass å forholde seg til når det gjelder konferansen. ØKONOMI I PROSJEKTET


De økonomiske rammene må nå settes og vi kan bistå med med utarbeidelse av kostnadsbudsjett. Vi ivaretar selvsagt også betingelsene som hotellene og leverandører setter, og vil ha en løpende dialog med samtlige leverandører samt med dere som vår oppdragsgiver. 

Group of happy business team toasting with champagne in the office


SOSIALE ARRANGEMENT


Under et arrangement er den sosiale delen av programmet viktig for deltakerne slik at de får anledning til å knytte både faglige og sosiale kontakter.

Xtenso kan ta det fulle og hele ansvaret for alle sosiale aktiviteter.

Close up of hand in white glove open the curtain. Place for text


SPONSORER OG UTSTILLERE


Sponsorer og utstillere er ofte viktige støttespillere for et arrangement av alle størrelser og vi har i løpet av årene arrangert en rekke ulike utstillinger innenfor flere fagfelt. Finn ut mer om hvordan vi kan yte service til disse.


Feedback fra kunder


"Vi arrangerte en konferanse med ca. 150 deltakere fra hele verden og er veldig fornøyde med valget av Xtenso AS som arrangementspartner.

Xtenso ga oss mange nyttige innspill i planleggingsfasen, var generelt veldig fleksible og sto virkelig på for at arrangementet skulle bli vellykket. Vi sparte dessuten kostnader ved at de var flinke til å følge opp mot hotell og andre underleverandører underveis. Deres innsats bidro til et både faglig og økonomisk vellykket arrangement."

 

Stein Ingebrigtsen – Statnett SF"Vi har ved flere anledninger brukt Xtenso (tidligere Tromsø Event AS) som kursarrangør/koordinator ved våre større kurs og konferanser. Vi er veldig fornøyd med den nærheten vi har hatt i kommunikasjon rundt planleggingen, og at responstiden ved henvendelser har vært kort. Når man arrangerer kurs og konferanser med deltakelse fra hele Norge og mange andre land i tillegg, er det viktig å ha god oversikt over økonomiske og andre forhold. Vi setter stor pris på jobben Xtenso har gjort for oss!"


Irene Lund - Senterleder, Nevromuskulært kompetansesenter, UNN


Copyright © All Rights Reserved